Öppenkällkod | Open Source

Start / Öppenkällkod | Open Source

Öppen källkod (open source) är tekniker, program och system där källkoden är fri och tillgänglig.